Somas amigas 2

Propaganda
NOME: __________________________________________DATA: _______/_______/________
Resolve os quadros dos números amigos.
Pinta das mesmas cores os números cuja soma é o número
indicado no topo dos quadros.
14
19
8
7
1
0
17
0
3
10
4
5
6
3
1
4
7
5
7
2
14
11
6
8
9
11
10
9
12
13
14
15
16
13
18
19
12
2
12
15
0
6
3
2
4
0
2
5
8
5
9
1
7
1
3
8
4
7
11
10
10
6
15
14
12
6
13
9
12
11
13
16
1
4
5
2
0
1
6
3
7
0
3
6
7
2
4
9
10
13
9
11
10
8
11
15
12
8
14
12
16
5
13
8
Download